Get Adobe Flash player
Főoldal > Egyesületi hírek Változott a fogási napló kitöltésének szabálya

Változott a fogási napló kitöltésének szabálya

Segédlet az állami fogási napló használatához

A 2013-ban és az elmúlt években használt horgász fogási naplót -  a 2014. január 1-től bevezetett állami jegyhez járó, úgynevezett állami fogási napló váltja föl.

Az alábbiakban az állami fogási napló használatához nyújtunk horgászaink részére útmutatást és segédletet.


- A halgazdálkodási hatóság, illetve az általa feljogosított szervezet, (pl. horgász egyesület) az állami horgászjeggyel rendelkezők számára az engedéllyel vagy jeggyel azonos sorszámú fogási naplót ad ki. Az állami horgászjeggyel rendelkező személy a kifogott halmennyiségről fogási naplót köteles vezetni és évente egyszer leadni.
- Az állami horgászjegyhez kiadott fogási naplót a horgász legkésőbb a fogási naplón feltüntetett tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles leadni annak a szervezetnek, amelynél az állami horgászjegyét kiváltotta vagy a következő évi állami horgászjegyét kiváltani szándékozik.
- A fogási napló tulajdonosa köteles úgy átadni a fogási naplóját, hogy éves fogási adatait nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként és halfajonként összesíti, valamint összegzi a horgászattal eltöltött napok számát.
- A határidőben és megfelelően összesített formában leadott horgász fogási naplóról az átvevő igazolást ad és nyilvántartást vezet. Igazolás kiadása nem szükséges abban az esetben, ha a horgász nyilatkozik, hogy e szervezetnél kívánja állami horgászjegyének érvényességét meghosszabbítani, vagy új állami horgászjegyét kiváltani.
A tárgyévet követő év február 28-i leadási határidőn túli, vagy hibásan kitöltött fogási napló esetében is kiadható az állami horgászjegy. Ebben az esetben az állami horgászjegy díja a mindenkori díj összegének kétszerese.
- A horgászat vagy a halászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő éves naptárban a horgászati tevékenység megkezdésének napját. Vízi járműből végzett horgászat esetén a vízi jármű indulása számít a horgászat megkezdésének. A horgászat megkezdése előtt a fogási napló fogás összesítő táblázatában fel kell tüntetni a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület megnevezését, valamint a területi jegyen szereplő víztérkódját.
- Az engedélyes a kifogott és megtartani kívánt, darabszám-korlátozás alá eső halat horgászat esetén a horogtól való megszabadítás után azonnal köteles a fogási naplóba bejegyezni. A megtartani nem kívánt, a fogást követően haladéktalanul elengedett halat a fogási naplóba nem kell bejegyezni.
- A darabszám-korlátozással nem védett halfajok mennyiségét azok össztömegében kifejezve a horgászat befejezését követően, a vízpart elhagyása előtt köteles a fogási naplóba bejegyezni. A bejegyzést naponta akár többször is el kell elvégezni, ha a horgász a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületet napközben elhagyja, azaz ismét el kell végezni, ha ugyanazon a napon horgászva ismét darabszám-korlátozással nem védett halfajokat fog ki.
- A kifogott és megtartani kívánt, darabszám-korlátozás alá eső őshonos halat faj szerinti bontásban, egyedszám (soronként 1 egyed) és kilogramm szerint kell megadni, az egyéb őshonos halfajokat együttesen kilogrammban, valamint az egyéb idegenhonos halfajokat együttesen szintén kilogrammban kell megadni.
- A fogási naplóba a hal becsült testtömeg adatait 0,5 kg pontossággal kell beírni. A napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajok testtömeg adatait egyedenként (darabonként) kell rögzíteni, melyhez vízterületenként, halfajonként és naponta 3 sor áll rendelkezésre a fogási naplóban.
- A horgász fogási napló az azonos sorszámú állami horgászjegy érvényességi idejéig használható.

A fogási napló vezetése a gyakorlatban


A fogási napló frontrésze (illusztráció)
 

1. lépés: A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő éves naptárban a horgászati tevékenység megkezdésének napját. Vízi járműből végzett horgászat esetén a vízi jármű indulása számít a horgászat megkezdésének.

Például:

  • a Fás tavon horgászunk  január 2-án, január 6-án
  • a Dánfokéri csatornán horgászunk január 9-én
  • a Kettős-Körösön horgászunk április 5-én


(illusztráció)

2. lépés: A horgászat megkezdése előtt a fogási napló fogás- összesítő táblázat-ában fel kell tüntetni a nyilvántartott halgazdákodási vízterület megnevezését, valamint a területi jegyen szereplő víztérkódját. A  víztérkód a Területi engedély érvényes fejezet alatt az adott vízterület neve után zárójelben van feltüntetve.


Az előző példánál maradva, beírjuk az év első horgászata alkalmával - a Fás tavat, és víztérkódját, majd ismét a Fás tavat és víztérkódját, pár nappal később a Dánfokéri csatornát és víztérkódját, majd a tavaszi időszakban a Kettős-Köröst és víztérkódját - a horgászat megkezdése előtt a naplóban leírt útmutató szerint. Amennyiben egy nap több helyre megyünk horgászni, akkor a következő sorba bejegyezzük a következő vízterületet és így tovább.


(
illusztráció)

3. lépés: Halmegtartás (kifogás) esetén  az engedélyes a kifogott és megtartani kívánt, darabszám-korlátozás (ponty, compó, balin, márna, sebes pisztráng, csuka, fogassüllő, kősüllő, harcsa, menyhal, ( a helyi horgászrend szerint az amur), alá eső halat horgászat esetén a horogtól való megszabadítás után a fogási naplóba köteles bejegyezni. A megtartani nem kívánt, a fogást követően haladéktalanul elengedett halat a fogási naplóba nem kell bejegyezni.

A halfogás pontos idejének (óra, perc) beírási kötelezettsége a Helyi Horgászrendjének előírása. Mivel a naplóban külön nincs rá hely célszerű a fentiek szerint az időpontot a kecsege és az aranykárász oszlopába írni.

A darabszám-korlátozással nem védett halfajok /garda, angolna, egyéb őshonos, egyéb idegenhonos/ mennyiségét azok össztömegében kifejezve a horgászat vagy a rekreációs halászat befejezését követően, a vízpart elhagyása előtt köteles a fogási naplóba bejegyezni. A bejegyzést naponta akár többször is el kell végezni, ha a horgász a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületet napközben elhagyja, azaz ismét el kell végezni, ha ugyanazon a napon horgászva ismét darabszám-korlátozással nem védett halfajokat fog ki és tart meg.

Az engedélyes köteles úgy leadni a fogási naplóját, hogy éves fogási adatait nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként és halfajonként összesíti, valamint a horgászattal eltöltött napok számát is összesíti.

Halfogások összesítése vízterületenként, majd a halfajok kifogott súlyának összesítése fajonként (kategóriánként) (illusztráció)
 


A horgászattal eltöltött napok összesítése a naptár alján (illusztráció)

 
 

Állami rend szerint az alábbi szabályok érvényesek (pl . a Dunán), de egyesületi vizünkre eltérő szabályok vonatkoznak! ( lásd horgászrend)

 

A méret- és darabszám korlátozással védett halakból naponta fajonként 3 db fogható, de összesen maximum öt darab.

A méretkorlátozással nem védett egyéb halak mennyiségét a horgászat befejezésekor kell bejegyezni, amelyekből maximum 10kg fogható naponta, a nem őshonos halak korlátlanul foghatóak, azonban ezek súlyát is be kell jegyezni, szintén a horgászat befejezésekor.

Itt meg kell jegyezni, hogy például az amur sem őshonos halunk, ami a törvényalkotó döntésének megfelelően szabadon, korlátlanul fogható. Természetesen a busa is hasonló elbírálás alá kerül, de az eddigi 10kg-os határ rájuk sem vonatkozik.

Az őshonos egyéb halak esetében szabály még, hogy amennyiben kifogásukkal valaki eléri a 10kg-os napi limitet, akkor azt a halat még megtarthatja, de aznap több darabszám korlátozással nem védett őshonos halat nem foghat ki.

November 1. és március 15. közötti időszakokban a vermelő halállományok védelme érdekében tilos a halradar használata a halfogáshoz.

Az új rendelet megtiltja a horogra kívülről akadt hal megtartását.

A szabályosan kifogott, 30 centiméternél nagyobb hal pedig csak leölve elszállítható a vízpartról.


Módosítás: (2014. augusztus 25. hétfő, 16:13)

 
Szavazások
Ön hogy viszonyul az ellenőrzésekhez?