Get Adobe Flash player
Főoldal > Gyermekek vizsgaanyaga

Vizsga anyag gyerekeknek

Egyesületi   H O R G Á S Z V I Z S G A   A N Y A G A


 

14 éven aluli gyermekek minden évben kötelezően leteendő vizsgája

további információk és engedélyváltás:

Oros Péter

30/2012-147

1. Horgászáskor milyen okmányokat köteles a horgász magánál tartani?

 
          * A horgászigazolványt,
          * az állami horgászjegyet,
          * a területi engedélyt,
          * a fogási eredménynaplót,
          * valamint 14 éven felüli személyek a személyi igazolványt. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy területi engedélye érvényes-e arra a vízterületre, ahol horgászni kíván.

 

2. Hány bottal és milyen felszereléssel szabad horgászni?

Gyermek horgászjegy birtokában egy darab, egy horoggal szerelt úszós készség használható. Kizárólag felnőtt kíséretében horgászhat!  Az engedéllyel nem rendelkező kísérő nem horgászhat, csak segíthet a horgászatban!

 

3. Mit kell tudni a fogási eredménynaplóról?


 
A fogási eredménynapló vezetésére, leadására a jogszabályok, az Országos Horgászrend, valamint a horgász egyesületi alapszabály kötelezi a horgászt.

A fogási eredménynapló vezetésével, lezárásával, eladásával, kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

- be kell írni a fogás napját és időpontját

- meg kell nevezni röviden, de pontosan a vízterületet (pl. kavicsbánya-tó, gyermekhorgász-tó)

- az ?egyéb halfajok? esetében csupán a naponta kifogott összsúlyt kell bejegyezni. A horgász a horgászat befejezése után köteles naplóba bejegyezni a halfajonként az aznap kifogott mennyiséget.

- a fogási naplóban az év végén a fogott halak súlyát vízterületenként össze kell adni és annak oldalain erre a célra rendszeresített összesítőbe át kell vezetni.

- az összesített fogási eredménynaplót legkésőbb január 5-ig annak az egyesületnek kell leadni, ahol kiállították.

Aki a fogási eredménynaplót nem adja le egyesületének, a következő évben nem kaphat horgászjegyet, vagyis nem horgászhat.

4. Hogyan kell bánni a megtartott halakkal?

A zsákmányolt és megtartott halakkal az Országos Horgászrend előírásainak megfelelően kell bánni. A vízben szákban, élve kell tartani. Nem szabad a kifogott halat a partra dobva vergődve megfulladni- szenvedni hagyni.

 
 
5. Milyen jegyek alapján lehet megkülönböztetni a pontyot a kárásztól és az ezüstkárásztól?

Fontos, hogy a pontyot jól meg tudjuk különböztetni a kárásztól és az ezüstkárásztól.

Gyermekhorgász pontyra és más nemes halra nem horgászhat, és véletlen megfogása esetén köteles azt haladéktalanul a megfogás helyén visszaengedni.

A kárász és a ponty alapvető különbségei:


A PONTY:
szájnyílása körül 4 bajuszszál van,
szája harmonikaszerűen nyílik,
magas hátú, de széles és vaskos,
farokúszója bemetszett,
úszói kissé szögletesek.

A KÁRÁSZ:
szája körül nincsenek bajuszszálak,
szája nem harmonikaszerű,
igen magas hátú, de lapított farokúszója alig bemetszett,
úszói kerekdedek

 Legbiztosabb megkülönböztető jegye a pontytól: az ezüstkárásznak nincs bajuszszála, a szája nem harmonikaszerű.


A tavainkban előforduló, gyermekhorgász számára elvihető, illetve nem elvihető halaink

 

Elvihető halaink:

?          kárász

?          egyéb halak (keszeg, törpeharcsa, naphal, sügér)

Törpeharcsa visszadobása szigorúan tilos!

 

Nem elvihető halaink:

?          Ponty

?          Amur

?          Süllő

?          Csuka

?          Compó

?          Balin

?          Busa

 

Gyermek horgász által elvihető mennyiségek egyéb halakból és kárászból:

  • napi: 1kg
  • Heti : 2 kg
  • évi: 10 kg


 Egyéb tudnivalók
:

  • A horgász védi környezetét, és emberségesen bánik a kifogott halakkal.
  • Nem szemetel, és figyelmezteti társait is a helyes viselkedésre.
  • Részt vesz az egyesület közösségi rendezvényein ( horgászverseny, közgyűlés, szemétszedés, horgászszakkör)
  • Horgásztavaink vízpartja meredek, ezért a vezetőség felhívja a figyelmet, hogy úgy foglaljunk helyet, hogy baleset ne következzen be.
  • A gyermekhorgász minden évben köteles vizsgát tenni, amely rögzítésre kerül az engedélyében. Horgászni kizárólag sikeres vizsga esetén lehetséges!


 
 

 
Szavazások
Ön hogy viszonyul az ellenőrzésekhez?